•  

Koszty mediacji

Koszty mediacji pokrywają strony w równych częściach.

Opłata rejestracyjna – 500 zł wnoszona przez stronę lub strony w przypadku składania wniosku lub podpisaniu umowy o mediację.

Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy druga strona nie wyrazi zgody na mediację.

Opłata za spotkanie wstępne z mediatorem ( przed wspólną sesją mediacyjną)

  • 750 zł / od każdej ze stron

Opłata za wspólną sesję mediacyjną do 3 godzin :

  • 1500 zł / od dwóch stron

Opłata za oddzielną sesję mediacyjną do 3 godzin :

  • 750 zł / od każdej ze stron

Mediatorowi przysługuje zwrot wydatków( przejazdy, zakwaterowanie, telekomunikacja), po uzgodnieniu ze stronami.

Do podanych kwot naliczony zostanie podatek VAT.

Ośrodek Mediacji przy Stowarzyszeniu Inżynierów
Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie

ul. Trębacka 4 (pok. 404)
00-074 Warszawa
tel/fax.: +48 22 826 16 72
e-mail: [email protected]

Wszelkie prawa zastrzeżone © SA SIDiR 2013 -2021
Projekt, wykonanie i stała opieka Virbit od Lero-Serwis