Zapraszamy na kolejną edycje corocznej konferencji arbitrażowej organizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy SIDiR.

Temat tegorocznej konferencji to: Waloryzacja i nadzwyczajna zmiana stosunków – spory o zmianę wynagrodzenia Czy można w praktyce uniknąć zbędnych sporów i oszczędzić środki publiczne.

Szanowni Państwo,

Po raz piąty mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) oraz Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie Konferencji Arbitrażowej. Poprzednie edycje cieszyły się dużym uznaniem uczestników, którzy – czy to w rozmowach kuluarowych, czy to w ankietach badania satysfakcji – podkreślali dobrą merytoryczną stronę każdej z poprzednich Konferencji. Niemniej, powtarzały się też postulaty, by w Konferencjach brali udział w większej ilości przedstawiciele Zamawiających oraz, by prelegenci starali się wskazywać zastosowania praktyczne omawianej tematyki i by opierali swoje wystąpienia o konkretne przypadki wraz z informacją jak zastosować w praktyce zaproponowane kroki i schematy postępowania.

Program tegorocznej, V edycji Konferencji Arbitrażowej został tak ułożony, by sprostać oczekiwaniom uczestników. Już sama tematyka Konferencji – „Waloryzacja i nadzwyczajna zmiana stosunków – spory o zmianę wynagrodzenia” w sposób oczywisty wiąże się z aktualną sytuacją na rynku budowlanym. Przecież nie trzeba być wyjątkowym specjalistą, by dostrzec, że coś złego w tej branży się dzieje. Coś, co już raz przeżywaliśmy (w latach 2011 / 2012), ale jak widać nie wyciągnęliśmy – zarówno Zamawiający jak i Wykonawcy – wniosków. Galopujące ceny materiałów, robocizny i usług podwykonawców skutkują bardzo poważnymi problemami dla Generalnych Wykonawców, którzy mieli pecha wygrywać postępowania przetargowe w poprzednich dwóch latach oraz dla Zamawiających, którzy coraz częściej borykają się z porzuconymi kontraktami, bądź też „tylko” z lawiną roszczeń i sporami. O tym, że dzisiaj oferty przekraczają zaplanowane budżety albo że wręcz żaden Wykonawca nie składa oferty w postępowaniach przetargowych nie muszę chyba nikogo przekonywać.

Co więc stało się przyczyną tych problemów? Jak sobie z nimi poradzić i co zrobić by fala tsunami sporów 2.0 nie zalała naszego rynku budowlanego? Jak uratować branżę przed bankructwem, a środki pomocowe przed utratą? O tym będziemy dyskutowali w gronie wyjątkowych ekspertów na naszej Konferencji. I co istotne – tym razem ze znacznie większym udziałem strony Zamawiających oraz CUPT! Podczas Konferencji zaplanowaliśmy wystąpienia indywidualne oraz dwie debaty. Tematyka obejmuje szczegółowe kwestie proceduralne w odniesieniu do wymagań przepisów prawa w zakresie waloryzacji i nadzwyczajnej zmiany stosunków, a także w zakresie ryzyka utraty zdolności pozyskiwania gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych i konsekwencji tego dla Stron kontraktów budowlanych.

Mamy nadzieję, że Konferencja da odpowiedź na postawione pytania, a uczestnicy posiądą unikatową wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w praktyce. Choćby na temat tego jak stosować zasadę „Rebus sic stantibus”, czy też klauzule waloryzacyjne. A także jak dochodzić swoich racji przed sądami, skoro już do sporów rozstrzyganych przed nimi doszło. I jak wyliczać ewentualne koszty dodatkowe i straty, aby sędziowie uznali je za zasadne. Wreszcie, jak tworzyć poprawne i „bezpieczne” dla Stron, ale zwłaszcza dla Zamawiających warunki umowy, by środki publiczne były wydatkowane efektywnie i skutecznie, co następuje tylko wtedy, gdy cel zostaje osiągnięty, a więc gdy inwestycja publiczna jest zakończona przy zachowaniu w miarę planowanego terminu i budżetu.

Szanowni Państwo!

Konferencja Arbitrażowa „Waloryzacja i nadzwyczajna zmiana stosunków – spory o zmianę wynagrodzenia” jest pomyślana jako swoista podpowiedź dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są związani z szeroko rozumianymi inwestycjami budowlanymi. Mam nadzieję, że każdy z uczestników Konferencji z tej podpowiedzi skorzysta z pożytkiem dla rozwoju własnego i podwyższania kwalifikacji. A także, że podzieli się swoja wiedzą i doświadczeniem w trakcie paneli plenarnych i w rozmowach kuluarowych.

Serdecznie zapraszamy!

Tomasz Skoczyński
Prezes Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu
Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Tomasz Latawiec
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Więcej informacji na stronie konferencji: konferencja.sidir.pl/