Koszty mediacji pokrywają strony w równych częściach.

Opłata rejestracyjna – 500 zł netto wnoszona przez stronę lub strony w przypadku składania wniosku lub podpisaniu umowy o mediację.

Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy druga strona nie wyrazi zgody na mediację.

Opłata za spotkanie wstępne z mediatorem (przed wspólną sesją mediacyjną)

  • 1000 zł netto / od każdej ze stron

Opłata za wspólną sesję mediacyjną do 3 godzin :

  • 2000 zł netto / od dwóch stron

Opłata za oddzielną sesję mediacyjną do 3 godzin :

  • 1000 zł netto / od każdej ze stron

Mediatorowi przysługuje zwrot wydatków( przejazdy, zakwaterowanie, telekomunikacja), po uzgodnieniu ze stronami.

Do podanych kwot naliczony zostanie podatek VAT.

Numer konta: 26 1910 1048 2252 0362 5222 0001